Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary: Cieľom práce je vývoj anorganických nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich potenciálne využitie pre poľnohospodárske účely, ako aj ich ďalšie využitie v rôznych odvetviach priemyselných aplikácií. Z týchto dôvodov bude práca zameraná na biosyntézu anorganických nanočastíc (Au, ZnO, a i.), ich vplyv na zložky systému pôd, vôd a ďalších environmentálnych matríc.

There are no limitations of the topic