Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zdroje a možnosti využitia tanínov vo výžive
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra výživy zvierat - FAPZ
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Abstrakt:
Bakalárska práca bude zameraná na sumarizáciu dostupnej literatúry popisujúcej zdroje tanínov vo výžive, ako aj možnosti ich využitia vo výžive, respektíve na výsledky publikovaných vedeckých prác v oblasti prídavku produktov obsahujúcich taníny do diét, alebo do kŕmnych dávok.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MZV manažment živočíšnej výroby
B-VLU výživa ľudí
B-HIP hipológia
B-SCH špeciálne chovateľstvo
B-FAR farmárstvo
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.