Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zdroje a možnosti využitia tanínov vo výžive
Stav témy: schválené (doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra výživy zvierat - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na sumarizáciu dostupnej literatúry popisujúcej zdroje tanínov vo výžive, ako aj možnosti ich využitia vo výžive, respektíve na výsledky publikovaných vedeckých prác v oblasti prídavku produktov obsahujúcich taníny do diét, alebo do kŕmnych dávok.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VLU výživa ľudí-- nezadané -- -- nezadané --
B-HIP hipológia-- nezadané -- -- nezadané --
B-SCH špeciálne chovateľstvo-- nezadané -- -- nezadané --
B-FAR farmárstvo-- nezadané -- -- nezadané --
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka-- nezadané -- -- nezadané --
B-MZV manažment živočíšnej výroby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.