Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónu
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Abstrakt: .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia