Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca bude zameraná na vyhodnotenie porastov viacročných krmovín v školskom podniku. Súčasťou bude aj návrh na ich zlepšenie .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia