Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať vplyvom klimatických zmien na štruktúru krmovinovej základne.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia