Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt:
Práca bude zameraná na vyhodnotenie rizika vstupu nežiadúcich látok ovplyvňujúcich kvalitu živočíšnych produktov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.