Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt:
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach (Nitra a okolie)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení