Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt: Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach (Nitra a okolie)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení