Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt: Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach (Nitra a okolie)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia