Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Stav témy: schválené
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach (Nitra a okolie)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia