Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov

K tématu nejsou zadaná žádná omezení