Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt: Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia