Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Stav témy: schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia