Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt:
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia