Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Úžitková hodnota plodov dráča obyčajného (Berberis vulgaris) pre využitie v agropotravinárstve
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Zhodnotenie morfologickej, biochemickej, výživovej, antioxidačnej, technologickej a senzorickej charakteristiky plodov z genofondu dráča obyčajného.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia