Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza plemennej skladby žrebcov využívaných v plemenitbe Slovenského teplokrvníka na Slovensku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt: Kone sú populárne zvieratá, ktoré majú ekonomický význam v mnohých odvetviach ako je poľnohospodárstvo, šport a ďalšie. Aj keď vznik niektorých plemien koní s využitím umelej selekcie trval až niekoľko stoviek rokov, väčšina plemien bola vyšľachtená len pred nedávnom. Genetickú diverzitu teplokrvných koní hodnotili viaceré štúdie, ktoré však publikovali najmä výsledky vyplývajúce z analýz rodokmeňových údajov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení