Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza plemennej skladby žrebcov využívaných v plemenitbe Slovenského teplokrvníka na Slovensku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Kone sú populárne zvieratá, ktoré majú ekonomický význam v mnohých odvetviach ako je poľnohospodárstvo, šport a ďalšie. Aj keď vznik niektorých plemien koní s využitím umelej selekcie trval až niekoľko stoviek rokov, väčšina plemien bola vyšľachtená len pred nedávnom. Genetickú diverzitu teplokrvných koní hodnotili viaceré štúdie, ktoré však publikovali najmä výsledky vyplývajúce z analýz rodokmeňových údajov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení