Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza plemennej skladby žrebcov využívaných v plemenitbe Slovenského teplokrvníka na Slovensku
State of topic:
approved (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Genetics and Animal Breeding Biology - FAaFR
Max. no. of students:
2
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Kone sú populárne zvieratá, ktoré majú ekonomický význam v mnohých odvetviach ako je poľnohospodárstvo, šport a ďalšie. Aj keď vznik niektorých plemien koní s využitím umelej selekcie trval až niekoľko stoviek rokov, väčšina plemien bola vyšľachtená len pred nedávnom. Genetickú diverzitu teplokrvných koní hodnotili viaceré štúdie, ktoré však publikovali najmä výsledky vyplývajúce z analýz rodokmeňových údajov.

There are no limitations of the topic