Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza plemennej skladby žrebcov využívaných v plemenitbe Slovenského teplokrvníka na Slovensku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt:
Kone sú populárne zvieratá, ktoré majú ekonomický význam v mnohých odvetviach ako je poľnohospodárstvo, šport a ďalšie. Aj keď vznik niektorých plemien koní s využitím umelej selekcie trval až niekoľko stoviek rokov, väčšina plemien bola vyšľachtená len pred nedávnom. Genetickú diverzitu teplokrvných koní hodnotili viaceré štúdie, ktoré však publikovali najmä výsledky vyplývajúce z analýz rodokmeňových údajov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia