Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Finančná analýza podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Institute:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Bc. Gabriela Bohušová
Summary:
Finančná analýza podniku slúži na zistenie platobnej schopnosti podniku, rentabilitu, obratovosť a zadĺženosť podniku. Finančná analýza teda predstavuje kompletné ohodnotenie podniku v minulom a súčasnom období a dokážeme vďaka nej predpokladať budúcnosť finančného hospodárenia firmy. Cieľom finančnej analýzy je predovšetkým zistenie finančného zdravia firmy, odhalenie skrytých rezerv. Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala podnik CPB Pekáreň Sklabiná, spol. s r. o.

There are no limitations of the topic