Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Finančná analýza podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Finančná analýza podniku slúži na zistenie platobnej schopnosti podniku, rentabilitu, obratovosť a zadĺženosť podniku. Finančná analýza teda predstavuje kompletné ohodnotenie podniku v minulom a súčasnom období a dokážeme vďaka nej predpokladať budúcnosť finančného hospodárenia firmy. Cieľom finančnej analýzy je predovšetkým zistenie finančného zdravia firmy, odhalenie skrytých rezerv. Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala podnik CPB Pekáreň Sklabiná, spol. s r. o.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení