Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Finančná analýza podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Ústav:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Finančná analýza podniku slúži na zistenie platobnej schopnosti podniku, rentabilitu, obratovosť a zadĺženosť podniku. Finančná analýza teda predstavuje kompletné ohodnotenie podniku v minulom a súčasnom období a dokážeme vďaka nej predpokladať budúcnosť finančného hospodárenia firmy. Cieľom finančnej analýzy je predovšetkým zistenie finančného zdravia firmy, odhalenie skrytých rezerv. Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala podnik CPB Pekáreň Sklabiná, spol. s r. o.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia