Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Abstrakt: Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení