Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Abstrakt: Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia