Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: História a tradície slovenského vidieka
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Abstrakt:
História a tradície slovenského vidieka

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia