Přehled vypsaných témat - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
História a tradície slovenského vidieka
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
História a tradície slovenského vidieka

K tématu nejsou zadaná žádná omezení