Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie welfare brojlerových kurčiat z aspektu EFSA
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Abstrakt: Vedecké stanoviská k welfare brojlerových kurčiat; Opatrenia k plneniu odporúčaní vedeckých stanovísk EFSA o dobrých životných podmienkach brojlerových kurčiat; alternatívne riešenia na zlepšenie stavu welfare brojlerových kurčiat; Otvorené otázky na posúdenie dobrých životných podmienok brojlerových kurčiat


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FBPP15-0071-B Riziká pri produkcii potravín