Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Fik, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Martin Fik, PhD.
Abstrakt: dopní študent

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia