Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Summary: Push-pull metóda je založená na poznatkoch chemickej ekológie. Pracuje z prírode vlastnými látkami, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi rastlinami a hmyzom. Cieľom metódy je "odtlačiť" škodcov z porastov pestovaných plodín a navigovať ich tam, kde budú škodiť menej alebo vôbec.

There are no limitations of the topic