Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Push-pull metóda je založená na poznatkoch chemickej ekológie. Pracuje z prírode vlastnými látkami, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi rastlinami a hmyzom. Cieľom metódy je "odtlačiť" škodcov z porastov pestovaných plodín a navigovať ich tam, kde budú škodiť menej alebo vôbec.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia