Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Zárazy (Orobanche spp. a Phelipanche spp.) a kukučiny (Cuscuta spp.) sú parazitické rastliny závislé na živinách a vode odoberaných hostiteľským rastlinám. Rast rastlín je spomalený a straty na úrode sa pohybujú od 5-100%. Tieto parazitické rastliny nemajú chlorofyl a listy, tvoria veľké množstvá semien s veľmi dlhou životnosťou. Cieľom práce je zistiť ako môže prispieť k regulácii semien a tým aj parazitických rastlín hmyz.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení