Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:--
Proposed by: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Summary:
Zárazy (Orobanche spp. a Phelipanche spp.) a kukučiny (Cuscuta spp.) sú parazitické rastliny závislé na živinách a vode odoberaných hostiteľským rastlinám. Rast rastlín je spomalený a straty na úrode sa pohybujú od 5-100%. Tieto parazitické rastliny nemajú chlorofyl a listy, tvoria veľké množstvá semien s veľmi dlhou životnosťou. Cieľom práce je zistiť ako môže prispieť k regulácii semien a tým aj parazitických rastlín hmyz.

There are no limitations of the topic