Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Zárazy (Orobanche spp. a Phelipanche spp.) a kukučiny (Cuscuta spp.) sú parazitické rastliny závislé na živinách a vode odoberaných hostiteľským rastlinám. Rast rastlín je spomalený a straty na úrode sa pohybujú od 5-100%. Tieto parazitické rastliny nemajú chlorofyl a listy, tvoria veľké množstvá semien s veľmi dlhou životnosťou. Cieľom práce je zistiť ako môže prispieť k regulácii semien a tým aj parazitických rastlín hmyz.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia