Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Spektrum mastných kyselín vo svalovine rýb
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra výživy zvierat - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Spektrum mastných kyselín vo svalovine rýb


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.