Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využívanie a ošetrovanie pasienkov, lúk a trávnikov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Charakteristika a historický vývoj pasienkov, lúk a trávnikov Využívanie pasienkov, lúk a trávnikov pre poľnohospodárske účely (výživa zvierat) Využívanie pasienkov, lúk a trávnikov pre nepoľnohospodárske účely (trávniky, fytoenergetika...) Ošetrovanie (pratotechnika, caespestechnika) a rozdiely v ošetrovaní pasienkov, lúk a trávnikov

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia