Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Využívanie a ošetrovanie pasienkov, lúk a trávnikov
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Charakteristika a historický vývoj pasienkov, lúk a trávnikov Využívanie pasienkov, lúk a trávnikov pre poľnohospodárske účely (výživa zvierat) Využívanie pasienkov, lúk a trávnikov pre nepoľnohospodárske účely (trávniky, fytoenergetika...) Ošetrovanie (pratotechnika, caespestechnika) a rozdiely v ošetrovaní pasienkov, lúk a trávnikov

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia