Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Bonitácia a návrh na obnovu poškodených (disturbovaných) pasienkov v zvolenom poľnohospodárskom podniku
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops - FAaFR
Max. no. of students:
--
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Charakteristika a floristické zhodnotenie pasienkov a lúk na farme Príčiny poškodenia (disturbancie)pasienkov a lúk Bonitácia trávneho porastu (EGQ) na základe floristického zloženia pasienka a lúky (dominancie a kŕmných hodnôt rastlinných druhov) Návrh na obnovu (konvenčnú, ekologickú) poškodených pasienkov a lúk

There are no limitations of the topic