Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Bonitácia a návrh na obnovu poškodených (disturbovaných) pasienkov v zvolenom poľnohospodárskom podniku
Stav témy: schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Charakteristika a floristické zhodnotenie pasienkov a lúk na farme Príčiny poškodenia (disturbancie)pasienkov a lúk Bonitácia trávneho porastu (EGQ) na základe floristického zloženia pasienka a lúky (dominancie a kŕmných hodnôt rastlinných druhov) Návrh na obnovu (konvenčnú, ekologickú) poškodených pasienkov a lúk

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia