Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bonitácia a návrh na obnovu poškodených (disturbovaných) pasienkov v zvolenom poľnohospodárskom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Charakteristika a floristické zhodnotenie pasienkov a lúk na farme Príčiny poškodenia (disturbancie)pasienkov a lúk Bonitácia trávneho porastu (EGQ) na základe floristického zloženia pasienka a lúky (dominancie a kŕmných hodnôt rastlinných druhov) Návrh na obnovu (konvenčnú, ekologickú) poškodených pasienkov a lúk

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia