Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Stav témy: schválené
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Charakteristika trávneho porastu Stanovenie kvality nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poraste na základe floristického zloženia (zastúpenie v % a kŕmnej hodnoty jednotlivých rastlinných druhov) Stanovenie kvality nadzemnej fytomasy silážovaného trávneho porastu na základe laboratórnych analýz Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu stanovenej na základe floristického zloženia a laboratórnych analýz

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia