Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Porovnanie chuťových a aromatických charakteristík výrobkov pripravených priamym a nepriamym vedením cesta
State of topic: approved (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Technology and Quality of Plant Products - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2017/2018
Proposed by: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Summary: Senzorické hodnotenie produktov s odlišnou technológiuo výroby je zaujímavým a prínosným pre výrobckov aj spotrebiteľov.

There are no limitations of the topic