Přehled vypsaných témat - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Abstrakt: Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade

K tématu nejsou zadaná žádná omezení