Prehľad vypísaných tém - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD.
Abstrakt: Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia