Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Remeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce bude preskúmať potenciál upadajúcich remesiel vo vybranom priestore Nitrianskeho kraja a navrhnúť vhodné nástroje potrebné pre ich zachovanie a oživenie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia