Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Remeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce bude preskúmať potenciál upadajúcich remesiel vo vybranom priestore Nitrianskeho kraja a navrhnúť vhodné nástroje potrebné pre ich zachovanie a oživenie.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia