Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rast
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt:
Staršia generácia je v súčasnej dobe zdravšia, mentálne viac agilná, sebaistejšia, lepšie informovaná, ochotná viac spotrebovať. Kúpna sila ľudí vo veku 60 + sa neustále zvyšuje. Cieľom záverečnej práce bude skúmať ekonomické správanie staršej generácie, ako aj požiadavky na vývoj a marketing inovatívnych služieb na takýto trhový segment v oblastiach zdravie a životný štýl, bývanie, práca a príjem, cestovný ruch a kultúra, integrácia a komunikácia. Práca bude obsahovať návrh opatrení vedúcich k pozitívnej zmene ekonomického správania skúmanej cieľovej skupiny. Téma je vypísaná v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.