Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv lokality na technologicke parametre jačmena sladovníckeho
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.
Abstrakt: Práca má experimentálny charakter a je zameraná na analýzu vzoriek zrna jačmena určeného na výrobu sladu.Vzorky zrna budu spracované z roznych pestovateľských lokalít Slovenska z príslušného pestovateľského ročníka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-APB agropotravinárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.