Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikov
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Využitie vybraných ukazovateľov finančnej analýzy na hodnotenia likvidity podnikov vo výberovom súbore poľnohospodárskych podnikov SR za právnické osoby.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia