Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude riešiť pôsobnosť a kompetencie tretieho sektora v ochrane životného prostredia vo vybranom regióne. Tretí sektor sa pritom bude považovať za subjekt práva životného prostredia. Úvodná časť práce sa bude venovať charakteristike jednotlivých pojmov, výsledky práce budú zamerané na skúmanie a samotné hodnotenie účinnosti a právomocí organizácií tretieho sektora pôsobiacich vo vybranom regióne v riešení environmentálnych problémov. Práca tiež prinesie konkrétne návrhy opatrení potrebné pre zlepšenie situácie v danej oblasti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.