Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Abstrakt:
Jedným zo spôsobov riešenia sociálnej exklúzie niektorých skupín obyvateľov a ďalších spoločenských problémov je rozvoj sociálnej ekonomiky. Touto témou sa zaoberajú strategické dokumenty EÚ. Na Slovensku bude od februára 2018 v platnosti nový zákon o podpore sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Cieľom bakalárskej práce je analýza podmienok rozvoja a stavu sociálnej ekonomiky vo vybranom regióne Slovenska. Téma bola formulovaná po dohode s predstaviteľmi partnerských organizácií Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.