Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Jedným zo spôsobov riešenia sociálnej exklúzie niektorých skupín obyvateľov a ďalších spoločenských problémov je rozvoj sociálnej ekonomiky. Touto témou sa zaoberajú strategické dokumenty EÚ. Na Slovensku bude od februára 2018 v platnosti nový zákon o podpore sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Cieľom bakalárskej práce je analýza podmienok rozvoja a stavu sociálnej ekonomiky vo vybranom regióne Slovenska. Téma bola formulovaná po dohode s predstaviteľmi partnerských organizácií Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre.
Zrušeno:
ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.