Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Rozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)
State of topic:
approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Summary:
Jedným zo spôsobov riešenia sociálnej exklúzie niektorých skupín obyvateľov a ďalších spoločenských problémov je rozvoj sociálnej ekonomiky. Touto témou sa zaoberajú strategické dokumenty EÚ. Na Slovensku bude od februára 2018 v platnosti nový zákon o podpore sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Cieľom bakalárskej práce je analýza podmienok rozvoja a stavu sociálnej ekonomiky vo vybranom regióne Slovenska. Téma bola formulovaná po dohode s predstaviteľmi partnerských organizácií Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.