Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Abstrakt: Jedným zo spôsobov riešenia sociálnej exklúzie niektorých skupín obyvateľov a ďalších spoločenských problémov je rozvoj sociálnej ekonomiky. Touto témou sa zaoberajú strategické dokumenty EÚ. Na Slovensku bude od februára 2018 v platnosti nový zákon o podpore sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Cieľom bakalárskej práce je analýza podmienok rozvoja a stavu sociálnej ekonomiky vo vybranom regióne Slovenska. Téma bola formulovaná po dohode s predstaviteľmi partnerských organizácií Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.