Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Detekcia celiakálne aktívnych bielkovín v cereáliách a pseudocereáliach
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2017/2018
Proposed by: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Summary: Cieľom práce bude detegovať celiakálne aktívne bielkoviny v súbore genotypov pšenice letnej, jačmeňa siateho, láskavca a pohánky. Aplikovať sa budú elektroforetické metódy a Elisa test. Výsledky sa vyhodnotia matematicko-štatistickými metódami. Kľúčové slová: celiakia, celiakáne aktívne bielkoviny,potravinová intolerancia


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ABI Applied Biology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.