Prehľad vypísaných tém - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Abstrakt: V rámci riešenie bakalárskej práce bude vykonaná analýza uplatňovania technických inovácií na vybraných technických prostriedkoch určených pre dopravu a manipuláciu materiálov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.