Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Agrárna politika EU a jej aplikácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Zameranie politiky EU na obnoviteľné zdroje energie a analýza možnosti zmeny druhu energie v konkrétnej lokalite. Zhodnotenie potenciálu získania energie pre zabezpečenie tepla na báze biomasy. Na zvolenej lokalite vyhľadať vhodné nevyužívané plochy, kde by sa dala v rámci zvoleného katastra, produkovať biomasa. Určiť celkovú potenciálnu produkciu na týchto plochách a možný energetický zisk v rámci lokality. Dosahovaná produkcia biomasy rýchlorastúcich drevín je známa a rovnako aj je energetické hodnoty.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.