Prehľad vypísaných tém - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky - TF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RSB riadiace systémy vo výrobnej technike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.